Služby - obecné definice

 • Fyzioterapie

 •             VÝKONY  - FYZIKÁLNÍ TERAPIE
 •                            - LÉČEBNÁ TĚLĚSNÁ VÝCHOVA (LTV)
 •                                     - LTV - INSTRUKTÁŽ A ZÁCVIK PACIENTA
 •                                     - LTV - INDIVIDUÁLNÍ POD DOHLEDEM NA PŘÍSTROJÍCH
 •                                     - LTV - NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ
 •                                     - LTV - KONDIČNÍ A ANALYTICKÉ METODY
 •                            - VODOLÉČBA
 •                            - TECHNIKY MĚKKÝCH TKÁNÍ
 •                            - MASÁŽ REFLEXNÍ A VAZIVOVÁ
 •                            - INDIVIDUÁLNÍ LTV - NÁCVIK LOKOMOCE A MOBILITY

 

 • Reflexní a fyzikální medicína - lékař

 •             VÝKONY  - CÍLENÉ VYŠETŘENÍ
 •                             - KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ
 •                             - MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY
 •                             - MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU S NÁRAZEM
 •                             - REEDUKACE POHYBOVÝCH SCHÉMAT A NÁVYKŮ

 

 

Další služby

 

 

WiFi přístup k internetu v celém prostoru rehabilitace (SSID: WiFi_FREE).